Companies of all sizes targeted by cybercriminals

Companies of all sizes targeted by cybercriminals

As a result of the pandemic, there has been an increased focus on cybersecurity around the world, and Spain is no exception. Cybersecurity experts indicate that 2020 was a record-breaking year for cyberattacks. ESET, being a cybersecurity company in the European Union, pointed out that between the first and fourth quarter of 2020 cyber-attacks increased by 768%. This is mainly due to the fact that cybercriminals due to the teleworking situation in which society was in took advantage of the lack of security measures by companies. In 2021, it has been possible to observe how cybercriminals have adjusted in record time to the new situation managing to maximize profits through more complex and advanced cyberattacks. This is why companies detect the need for cybersecurity solutions that are capable of dealing with the most advanced cyberattacks without changing their work habits. Having an antivirus is no longer enough. Today, companies need to identify, stop and fix security breaches. SMEs, the main target of cybercriminals Attacks on both large companies and public administrations are on the rise. A recent example occurred in Castellón, where there was a cyberattack on the database of the Castellón de la Plana City Council. As a result of this attack, data on victims of abuse, police reports and passwords were uncovered. Another example could be the cyber-attack suffered by Phone House, which damaged the data of three million customers. However, it should be noted that the companies mainly affected in our country are SMEs. According to information provided by the Guardia Civil, 70% of small and medium-sized companies are affected.  Moreover, The United Nations International Telecommunication Union...
Tamaina guztietako enpresak zibergaizkileen fokoan

Tamaina guztietako enpresak zibergaizkileen fokoan

Pandemiaren ondorioz, zibersegurtasunari buruzko arreta areagotu egin da mundu osoan, eta Espainia ez da salbuespena. Zibersegurtasuneko adituek diotenez, 2020 urtean errekorrak hautsi ziren zibererasoetan. ESET zibersegurtasuneko enpresa da Europar Batasunean, eta adierazi zuen 2020ko lehen eta laugarren hiruhilekoen artean %768 handitu zirela zibererasoak. Izan ere, zibergaizkileek, gizartea zegoen telelaneko egoera zela eta, enpresek ez zuten segurtasun-neurririk hartu. 2021ean ikusi ahal izan denez, zibergaizkileak egoera berrira egokitu dira denbora gutxian, eta zibereraso konplexu eta aurreratuen bidez irabaziak maximizatzea lortu da. Hori dela eta, enpresek zibersegurtasuneko soluzioak eduki behar dituzte, zibereraso aurreratuenei aurre egiteko gai izan behar direlako, beren lan-ohiturak aldatu gabe. Antibirus bat izatea ez da nahikoa. Gaur egun, enpresek segurtasun-zuloak identifikatu, geldiarazi eta konpondu behar dituzte. ETEak, zibergaizkileen helburu nagusia Gero eta eraso gehiago egiten zaizkie bai enpresa handiei bai administrazio publikoei. Gaur eguneko adibide bat Castellonen gertatu zen, Castellon de la Planako Udalaren datu-baseak zibereraso bat jasan baitzuen. Eraso horren ondorioz, tratu txarren biktimei, polizia-atestatuei eta pasahitzei buruzko datuak agerian geratu ziren. Beste adibide bat Phone Housek jasan zuen zibererasoa izan daiteke, hiru milioi bezeroren datuak kaltetizan baitziren. Baina azpimarratzekoa da ETEak direla gure herrialdeko enpresa kaltetuenak. Guardia Zibilak emandako informazioaren arabera, gure herrialdeko enpresa txiki eta ertainen %70ek ziberdelinkuentzia dute helburu. Horretaz gain, Nazio Batuen Nazioarteko Telekomunikazio Batasunak (UIT) Global Cybersecurity Index egiten du. Ikerketa honen bidez,  munduko herrialde guztiak antolatzen dira haien Zibersegurtasuna babesteko gaitasunaren bidez. 2018an egindako azken ikerketan, Espainia 7garren postuan zegoen. Horregatik, oso garrantzitsua bihurtu da zibersegurtasuna. Ziberdelinkuentzia oso errentagarria da, ez ditu enpresa motak bereizten eta gero eta eraso konplexuagoak erabiltzen dira. Egoera horren ondorioz, zibersegurtasunaren bidez enpresak babestearen garrantzia sortu da....
Companies of all sizes targeted by cybercriminals

Las empresas de todos los tamaños, en el punto de mira de los ciberdelincuentes

A consecuencia de la pandemia se ha podido ver un incremento en la atención sobre la ciberseguridad en todo el mundo, y España no es una excepción. Los expertos en la ciberseguridad indican que en 2020 fue un año en el que se batieron récords en ciberataques. ESET, siendo una empresa de ciberseguridad en la Unión Europea, señaló que entre el primer y cuarto trimestre de 2020 aumentaron un 768% los ataques ciberataques. Esto se debe principalmente a que los ciberdelincuentes debido a la situación de teletrabajo en la que estaba la sociedad aprovecharon la falta de medidas de seguridad por parte de las empresas. En 2021, se ha podido observar cómo los ciberdelincuentes se han ajustado en tiempo récord a la nueva situación logrando maximizar beneficios mediante ciberataques más complejos y avanzados. Es por ello que las empresas ven la necesidad de disponer de soluciones de ciberseguridad que sean capaces de hacer frente a los ciberataques más avanzados sin que les suponga un cambio en sus hábitos de trabajo. Contar con un antivirus ya no es suficiente. Hoy en día, las empresas necesitan identificar, detener y solucionar las brechas de seguridad.  Las pymes, principal objetivo de los ciberdelincuentes Cada vez son más los ataques que se producen tanto a grandes empresas como a las administraciones públicas. Un ejemplo reciente, ocurrió en Castellón donde se produjo un ciberataque a la base de datos del Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Debido a este ataque, quedaron destapados datos sobre víctimas de maltrato, atestados policiales y contraseñas. Otro ejemplo podría ser el ciberataque que sufrió Phone House debido al cual se vieron...
HodeiCloud-eko hodeiak errentagarriagoak izaten laguntzen die Bizkaiko enpresei

HodeiCloud-eko hodeiak errentagarriagoak izaten laguntzen die Bizkaiko enpresei

Digitalizazioak dinamikoagoak eta eraginkorragoak egiten ditu enpresak, konfiantzazko partner teknologiko bat baitute eraldaketa digitaleko prozesuetan laguntzeko. HodeiCloud SLren sortzaileak Cloud Computing soluzioetan eta IKTen azpiegituretan adituak dira, eta 25 urteko esperientzia dute teknologia-sektorean. 2019an jarri zen martxan HodeiCloud-en Bizkaiko lehen plataforma, eta Euskadiko teknologian eta berrikuntzan aitzindari diren konpainien artean dago. Eraldaketa digitala bultzatzea eta enpresei hodeiaren onura guztiak lortzen laguntzea du helburu. Hodeiak beste onura asko dakartza: erakundeak lehiakorragoak dira eta berritzeko gaitasuna bultzatzen dute. Neurri eta eskakizun teknikoak edo norberaren taldearen esperientzia edozein direla ere, edozein enpresak aurki dezake HodeiCloud-en bere proiektuak gauzatzeko behar duen irtenbidea: Interneteko presentzia-proposamen errazak, biltegiratzea edo backup-a, hodeirako migrazioak, telelaneko proiektuak, posta elektronikoko hosting-a, neurrira egindako arkitekturen diseinua, segurtasun kudeatua edo hodeiko azpiegitura baten gaineko digitalizazio-aukerak barne. HodeiCloud-ek bermatzen du edozein enpresak bere proiektuak garatu ahal izango dituela azpiegiturako inbertsioak edo bere datu-zentro baten kudeaketa bere gain hartu gabe. Horretarako, bezeroei aukera ematen die datu-zentro birtualak eraikitzeko behar diren baliabideak instalatzeko eta kudeatzeko, minutu gutxiren buruan. Irtenbide malgu eta eskalagarria, une bakoitzeko beharren arabera zerbitzariak eta zerbitzuak gehitu, ezabatu, konfiguratu, administratu edo klonatzeko aukera ematen duena. Hori guztia, erabileragatiko ordainketa-eredu garbian, enpresei inbertsioak optimizatzen laguntzen diena eta azpiegituretan eta softwarean berariazko aurrezkiak bermatzen dituena. Gainera, hodeiak beste onura asko ditu inplizituki. Erakundeak lehiakorragoak dira eta berritzeko gaitasuna bultzatzen dute. Halaber, langileen mugikortasuna, lankidetza-gaitasuna eta erabiltzaile-esperientzia errazten ditu, baita azken bezeroari erantzuteko denbora ere, eta epe luzera bezero leial eta asebeteak izaten laguntzen du. Laburbilduz, errentagarriagoak egiten ditu, eta emaitzen azken kontua hobetzen du. ZURE NEGOZIOAREKIN KONPROMETITUAK Bezeroekiko konpromisoa enpresaren balio nagusietako bat da. Enpresa askok langile kualifikatuak eta aholkularitza behar dituzte beren...
The HodeiCloud cloud helps companies in Bizkaia to be more profitable

The HodeiCloud cloud helps companies in Bizkaia to be more profitable

Digitalisation makes organisations more dynamic and efficient, but they need a trusted technological partner to accompany them in their digital transformation processes. With 25 years of experience in the technology sector, the founders of HodeiCloud SL are specialists in Cloud Computing solutions and ICT infrastructure. In 2019 they launched the first HodeiCloud platform in Bizkaia and it’s one of the leading technology and innovation companies in the Basque Country. Its aim is to drive digital transformation and help companies to achieve all the benefits of the cloud. The cloud has many other implicit benefits: it makes organisations more competitive and boosts their capacity for innovation. Regardless of the size and technical requirements or the experience of their own team, any company can find in HodeiCloud the solution they need to make their projects a reality: from simple proposals for internet presence, storage or backup to the most complex cloud services, including migrations to the cloud, teleworking projects, email hosting, design of customised architectures, managed security or digitalisation deployments on a highly available and cybersecure cloud infrastructure. HodeiCloud guarantees that any company can develop its projects without having to invest in infrastructure or manage its own data centre. To this end, they have a platform that allows their clients to install and manage, in a matter of minutes, the resources needed to build virtual data centres. A flexible and scalable solution that allows you to add, remove, configure, manage or clone servers and services according to the needs of each moment. All this in a pure pay-per-use model that helps companies optimise their investments and guarantees specific savings in infrastructure...